Description

uogólniony pogląd lub uprzedzenie dotyczące grup, skutkujące przypisywaniem atrybutów, cech lub ról w oparciu o jeden lub więcej powodów