Description

zevšeobecňující náhled na určité skupiny osob nebo předem utvořený názor na ně, plynoucí ze skutečnosti, že těmto skupinám jsou z jednoho nebo více důvodů připisovány určité znaky, vlastnosti nebo role