Description

tādu pasākumu virkne, kuru mērķis ir stiprināt cilvēku prasmes un zināšanas konkrētā jomā, piemēram, dzimumu līdztiesības jomā