Description

Комерцијално сексуално искоришћавање се односи на искоришћавање дјечака и дјевојчица (испод 18 година старости) за проституцију, порнографију или друге врсте сексуалних активности, у које дјеца бивају укључена у замјену за храну, склониште или задовољавање основних потреба.

Additional notes and information

Може такође да се односи на искоришћавање одраслих (углавном жена) у овим активностима, на које могу бити директно или индиректно присиљене.