Description

употреба на девојчиња и момчиња на возраст под 18 години во проституција, порнографија и други форми на сексуална активност во која може да се впушти детето за да добие храна, засолниште или задоволување на други основни потреби

Additional notes and information

Може да се однесува и на употребата на возрасни (претежно жени) во такви ситуации на кои тие се директно или индиректно присилени.