Description

wykorzystywanie dziewcząt i chłopców poniżej 18. roku życia do prostytucji, pornografii lub innych form aktywności seksualnej, w które dziecko może się zaangażować, aby otrzymać pożywienie, schronienie lub zaspokoić inne podstawowe potrzeby

Additional notes and information

Może odnosić się także do osób dorosłych (przeważnie kobiet) w sytuacjach, w których zostały do tego bezpośrednio lub pośrednio zmuszone.