Description

využívání dívek a chlapců mladších 18 let k prostituci, výrobě pornografie nebo k jiným formám sexuálních činností, do nichž se dítě může zapojit, aby získalo jídlo, přístřeší nebo si zajistilo jiné základní potřeby

Additional notes and information

Může označovat také využívání dospělých osob (převážně žen) v situacích, do nichž jsou přivedeny přímým nebo nepřímým nátlakem.