Description

jaunesnių kaip 18 metų amžiaus mergaičių ir berniukų naudojimas prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinėms veikloms, į kurias vaikas gali būti įtrauktas, kad gautų maisto, pastogę ar patenkintų kitus pagrindinius poreikius

Additional notes and information

terminas taip pat gali nurodyti naudojimąsi suaugusiaisiais (dažniausiai moterimis) situacijose, kai jie yra tiesiogiai ar netiesiogiai priverčiami.