Description

zneužívanie dievčat a chlapcov mladších ako 18 rokov na prostitúciu, pornografiu alebo iné formy sexuálnej aktivity, do ktorej by sa dieťa mohlo zapojiť s cieľom získať potraviny, prístrešie alebo iné základné potreby

Additional notes and information

Môže sa vzťahovať aj na zneužitie dospelých osôb (väčšinou žien) na takéto situácie, do ktorých sú priamo alebo nepriamo nútené.