Description

Комерцијална сексуална експлоатација се односи на искоришћавање дечака и девојчица (испод 18 година старости) за проституцију, порнографију или другим врстама сексуалних активности, у које деца бивају укључена у замену за храну, склониште или задовољавање основних потреба. Видети такође: сексуална експлоатација

Additional notes and information

Може такође да се односи на искоришћавање одраслих (углавном жена) у овим активностима, на које могу бити директно или индиректно присиљене.