Description

uporaba deklic in dečkov, starih manj kot 18 let, v prostituciji, pornografiji ali drugih oblikah spolne dejavnosti, v kateri otrok sodeluje, morda zato da bi dobil hrano, zavetje ali druge osnovne potrebe

Additional notes and information

Lahko se nanaša tudi na uporabo odraslih oseb (večinoma žensk) v takih razmerah, v katere so neposredno ali posredno prisiljene.