Description

folosirea de fete și băieți cu vârsta sub 18 ani în prostituție, pornografie sau alte forme de activitate sexuală pe care le poate practica un copil pentru a obține mâncare, adăpost sau a-și satisface alte nevoi de bază

Additional notes and information

Se poate referi și la folosirea de adulți (în principal femei) în asemenea situații în care aceştia sunt forțaţi să intre în mod direct sau indirect.