Description

Online šírenie fotografií alebo videí, obsahujúcich grafický obsah sexuálnej povahy bez súhlasu osoby, ktorá je na nich zachytená