Description

Nedobrovoljna pornografija (čiji najpoznatiji oblik je "pornografija iz osvete") obuhvaća distribuciju spolno eksplicitnih fotografija ili videozapisa putem interneta bez pristanka osobe koja se pojavljuje na njima. Počinitelj je često bivši partner koji dolazi do slika ili videozapisa tijekom prethodne veze sa žrtvom a namjera mu je javno osramotiti i poniziti žrtvu radi osvete za prekid veze. Međutim, počinitelji nisu nužno partneri ili bivši partneri i motiv im nije uvijek osveta. Slike se također mogu pribaviti neovlaštenim pristupom žrtvinom računalu ("hakiranjem"), računu na društvenim mrežama ili telefonu, a cilj može biti nanošenje stvarne štete životu ciljane osobe u "stvarnom svijetu" (na primjer, dobivanje otkaza na poslu ili u nekim slučajevima navođenje na samoubojstvo).