Description

akýkoľvek nedobrovoľný sexuálny akt alebo pokus o dosiahnutie aktu sexuálneho charakteru, ktorý je vykonávaný na inej osobe bez jej vlastného súhlasu. Sexuálne násile môže mať formu znásilnenia alebo sexuálneho útoku.

Additional notes and information

Akty sexuálneho násilia napádajú právo na sexuálnu slobodu, autonómiu, kontrolu, integritu a bezpečnosť, ako aj právo na potešenie a zdravý, bezpečný a uspokojujúci sexuálny život. Zároveň tieto práva úzko súvisia s reprodukčnými právami, ako je sloboda a autonómia pri rozhodovaní o tom, kedy a koľko detí mať a akú antikoncepciu používať. Medzi príklady sexuálneho násilia patria okrem iného znásilnenie, znásilnenie počas schôdzky a znásilnenie medzi manželmi