Description

sexuell handling utan samtycke eller försök till att erhålla en handling av sexuell natur som utförs på en annan person utan att denna person har gett sitt fria samtycke, oavsett vilket förhållande förövaren och offret har med varandra, i vilken miljö som helst, inbegripet men inte begränsat till hemmet och arbetet

Additional notes and information

Sexuella våldshandlingar är en kränkning av rätten till sexuell frihet, självständighet, kontroll, integritet och säkerhet samt rätten att uppleva njutning och att ha ett hälsosamt, säkert och tillfredsställande sexliv. Dessa rättigheter har samtidigt en nära koppling till reproduktiva rättigheter, såsom friheten och rätten för en person att bestämma när denna ska ha barn, hur många barn samt vilket preventvmedel som ska användas.
Exempel på sexuellt våld inbegriper men är inte begränsat till våldtäkt, dejtingvåldtäkt och våldtäkt inom äktenskapet.