Description

orice act sexual neconsensual sau încercare de act de natură sexuală practicat cu altă persoană fără consimțământul liber al acesteia, indiferent de relația dintre făptuitor și victimă, în orice condiții, inclusiv, dar fără a se limita la casă și locul de muncă

Additional notes and information

Actele de violență sexuală contravin drepturilor la libertate sexuală, autonomie, control, integritate și securitate, precum și dreptului la plăcere și la o viață sexuală sănătoasă, sigură și satisfăcătoare. Aceste drepturi sunt în acelaşi timp asociate intim cu drepturile reproductive,de exemplu libertatea și autonomia de a hotărî când şi câți copii să aibă o persoană și ce metode contraceptive să folosească. Printre exemplele de violență sexuală se pot menţiona violul, violul la întâlnire și violul conjugal