Description

Jakékoli jednání sexuální povahy nebo pokus o ně vůči jiné osobě bez jejího svobodného souhlasu. Sexuální násilí může mít podobu znásilnění nebo sexuálního útoku.

Additional notes and information

Činy sexuálního násilí jsou útokem na sexuální svobodu, nezávislost, na právo na kontrolu nad vlastním sexuálním životem, na nedotknutelnost a bezpečnost, jakož i na právo na potěšení a na zdravý, bezpečný a uspokojivý sexuální život. Tato práva jsou zároveň úzce propojena s reprodukčními právy, jako je například právo na svobodné a samostatné rozhodování o době narození a počtu potomků či o použití antikoncepce. Příkladem sexuálního násilí je zejména, ale nejen, znásilnění, znásilnění na schůzce a znásilnění mezi manžely.