Description

jebkāds seksuāls akts vai seksuāla rakstura akta mēģinājums, ko veic citai personai bez viņas vai viņa labprātīgas piekrišanas, neatkarīgi no attiecībām starp vainīgo un upuri, jebkurā vidē, cita starpā arī mājās un darbā

Additional notes and information

Seksuālas vardarbības akti pārkāpj tiesības uz seksuālu brīvību, autonomiju, kontroli, neaizskaramību un drošību, kā arī tiesības gūt baudu un īstenot veselīgu, drošu un apmierinošu seksuālo dzīvi. Vienlaikus šīs tiesības ir cieši saistītas ar reproduktīvajām tiesībām, piemēram, brīvību un autonomiju lemt, kad radīt bērnus, cik daudz bērnu un kādu kontracepcijas līdzekli izmantot. Seksuālās vardarbības piemēri cita starpā ir izvarošana, pazīstamas personas izvarošana un izvarošana laulībā.