Description

svaki postupak seksualne prirode ili pokušaj takvog postupka koji se provodi nad drugom osobom bez njenog pristanka, bez obzira na odnos u kojem su počinitelj i žrtva, u bilo kojem okruženju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, dom i posao

Additional notes and information

Postupci seksualnog nasilja nasrtaj su na pravo na seksualnu slobodu, autonomiju, kontrolu, integritet i sigurnost te na pravo uživanja u zdravom, sigurnom i zadovoljavajućem seksualnom životu. Istovremeno su ta prava usko povezana s reproduktivnim pravima, kao što je sloboda i autonomija odlučivanja o tome kada imati djecu, koliko djece i koju kontracepciju izabrati. Primjeri seksualnog nasilja uključuju, ali se ne ograničavaju na, silovanje, silovanje na spoju i silovanje u braku.