Description

każdy niekonsensualny akt seksualny lub próba aktu o charakterze seksualnym dokonana na drugiej osobie bez jej wolnego przyzwolenia, niezależnie od relacji między sprawcą a ofiarą, w dowolnych warunkach, między innymi w domu lub pracy

Additional notes and information

Akty przemocy seksualnej są atakiem na prawo do wolności seksualnej, autonomii, kontroli, nietykalności i bezpieczeństwa, a także prawa do doświadczania przyjemności i prowadzenia zdrowego, bezpiecznego i satysfakcjonującego życia seksualnego. Prawa te jednocześnie są ściśle powiązane z prawami reprodukcyjnymi, takimi jak wolność i autonomia w decydowaniu, kiedy mieć dzieci, ile ich mieć i jakie środki antykoncepcyjne stosować. Do przykładów przemocy seksualnej należą m.in. gwałt, gwałt na randce i gwałt małżeński.