Description

situácia osoby podľa jej osobného stavu, t. j. slobodný/á, vydatá/ženatý (vrátane registrovaného partnerstva alebo de facto partnerského zväzku/pevného intímneho zväzku uznaného vnútroštátnym právom) vdova/vdovec alebo rozvedený/á

Additional notes and information

Odborníci EIGE vložili ďalšie slová, aby tak preukázali, že manželský stav zahŕňa aj lesby, gejov a bisexuálne osoby.