Description

postavení jedince podle jeho osobního stavu, tj. svobodná či svobodný, vdaná či ženatý (včetně registrovaných partnerství či volných partnerských svazků uznávaných vnitrostátními právními předpisy), vdova či vdovec, rozvedená či rozvedený

Additional notes and information

Odborníci institutu EIGE vložili do definice další pojmy, které vyjadřují skutečnost, že stav vdaná nebo ženatý zahrnuje také lesby, gaye a bisexuály.