Additional notes and information

Inom utvecklingsekonomin är det särskilt viktigt att göra åtskillnad mellan fordringar, även kallade anspråk, som är direkta och indirekta. Detta tydliggör vissa aktörers potentiella beroende av resursöverföringar från andra eller från staten samt politikens roll avseende att förändra rättigheter. Den relaterade skillnaden mellan primära och sekundära anspråk (...) är särskilt viktig i de fall ekonomiska reformer kan leda till förändringar avseende fodringar och överföringar vilket i sin tur leder till olika effekter för män och kvinnor.