Additional notes and information

V ekonómii rozvoja je obzvlášť dôležité rozlišovať, či sú práva, ktoré nazývajú aj nárokmi, priame alebo nepriame. Zdôrazňuje to možnú závislosť niektorých subjektov od presunu zdrojov od ostatných osôb alebo od štátu a úlohu politiky pri meniacich sa právach. Súvisiace rozlišovanie medzi prvotnými a sekundárnymi nárokmi (...) má mimoriadny význam vtedy, ak hospodárska reforma dokáže upraviť práva a presuny, a tým vytvárať diferencovaný vplyv na mužov a ženy.