Additional notes and information

Fl-ekonomija tal-iżvilupp, id-distinzjoni fuq jekk l-intitolamenti, imsejħa wkoll pretensjonijiet, humiex diretti jew indiretti huma partikolarment importanti. Hija tenfasizza d-dipendenza possibbli ta' xi atturi fuq it-trasferiment tar-riżorsi minn nies oħrajn jew mill-istat, u l-irwol tal-politika fil-bdil tal-intitolamenti. Id-distinzjoni relatata, bejn pretensjonijiet primarji u sekondarji (...) hija ta' importanza speċjali meta r-riforma ekonomika tista' tkun qed timmodifika l-intitolamenti u t-trasferimenti, u billi tagħmel hekk tipproduċi politika differenzjali fuq l-irġiel u n-nisa.