Additional notes and information

I udviklingsøkonomi er det særligt vigtigt at skelne mellem, om rettigheder, også kaldet krav, er direkte eller indirekte. Det understreger, at visse aktører kan være afhængige af ressourceoverførsler fra andre eller fra staten, og fremhæver den rolle, som politik spiller med hensyn til at ændre rettigheder. Den heraf følgende sondring mellem primære og sekundære krav (...) er særlig vigtig, når økonomiske reformer måske ændrer rettigheder og overførsler, og dermed har forskellig indvirkning på henholdsvis mænd og kvinder.