Description

У развијеним економијама, разликовање основе права на социјалну помоћ – да ли директно или индиректно, веома је важно, јер истиче могућу зависност појединих особа од накнада које им уплаћује држава или други актери и улогу политика у остваривању права. Разлика у примарним и секундарним захтјевима посебно је значајна у контексту економских реформи и може да има различите ефекте на мушкарце и жене.