Additional notes and information

Kehityksen taloustieteessä on erityisen tärkeää tehdä ero sen välillä, ovatko oikeudet etuuksiin, joita myös sanotaan vaatimuksiksi, suoria vai välillisiä. Siinä korostetaan tiettyjen toimijoiden mahdollista riippuvuutta resurssien siirroista toisilta toimijoilta tai valtiolta ja politiikan roolia etuuksien muuttamisessa. Tähän liittyvä ero ensi- ja toissijaisten vaatimusten välillä (...) on erityisen tärkeää, kun talousuudistus voi muokata etuuksia ja siirtoja ja siten vaikuttaa eri lailla miehiin ja naisiin.