Additional notes and information

În domeniul economiei dezvoltării, distincția între drepturile, așa numitele revendicări, directe și cele indirecte este deosebit de importantă și evidențiază dependență posibilă a anumitor actori de transferul de resurse de la alții sau de la stat și rolul politicilor în schimbarea drepturilor. Distincția privind drepturile primare și secundare (…) este deosebit de importantă atunci când o reformă economică poate modifica drepturile și transferurile producând astfel efecte diferite asupra bărbaților și femeilor.