Additional notes and information

W ekonomii rozwoju rozróżnienie na to, czy uprawnienia, określane także jako roszczenia, są bezpośrednie czy pośrednie jest szczególnie ważne. Uwypukla to możliwą zależność pewnych podmiotów od transferów zasobów od innych podmiotów lub od państwa oraz rolę polityki w zmienianiu uprawnień. Powiązane rozróżnienie na główne i wtórne roszczenia (...) jest szczególnie ważne, kiedy reforma gospodarcza może modyfikować uprawnienia i transfery i tym samym wywierać różnicujący wpływ na mężczyzn i kobiety.