Additional notes and information

Areneva majandusega riikides on eriti oluline, kas õigus ressurssidele on otsene või kaudne. See näitab teatud osalejate sõltuvust ressursside ülekandest teistelt osalejatelt või riigilt ning poliitika rolli sellise õiguse muutmises. Primaarse ja sekundaarse õiguse erinevus on eriti oluline siis, kui majandusreform võib muuta õigust ressurssidele ja nende ülekandeid, millega kaasneb erinev mõju naistele ja meestele.