Additional notes and information

V rozvíjejících se ekonomikách je zvlášť důležité rozlišovat, zda oprávnění užívat zdroje (tj. nárok na zdroje) je přímé, nebo nepřímé, čímž se poukazuje na možnou závislost některých účastníků procesu, v němž dochází k přesouvání zdrojů od jiných zúčastněných nebo od státu, a úlohu politiky při změně oprávnění užívat zdroje. Související rozlišení mezi primárními a sekundárními nároky (...) je zvlášť důležité tam, kde může dojít ke změně oprávnění užívat zdroje a k jejich přesunu z důvodu hospodářské reformy, což může mít za následek rozdílný dopad na muže a na ženy.