Description

U razvijenim ekonomijama, razlikovanje osnove prava na socijalnu pomoć – da li direktno ili indirektno, veoma je važno, jer ističe moguću zavisnost pojedinih osoba od naknada koje im uplaćuje država ili drugi akteri i ulogu politika u ostvarivanju prava. Razlika u primarnim i sekundarnim zahtjevima posebno je značajna u kontekstu ekonomskih reformi i može imati različite efekte na muškarce i žene.