Description

У развијеним економијама, разликовање основе права на социјалну помоћ – да ли је директно или индиректно веома је важно, јер истиче могућу зависност појединих особа од накнада од стране државе или других актера и улогу политика у остваривању права.

Additional notes and information

Разлика у примарним и секундарним накнадама посебно је значајна у контексту економских реформи и може да има различите ефекте на мушкарце и жене.