Description

Sklonište za žene specijalizovana je služba koja pruža siguran smještaj i podršku ženama koje su žrtve nasilja i njihovoj djeci.

Additional notes and information

Ženska skloništa ili utočišta su, zajedno sa državnim SOS telefonima, jedne od najvažnijih specijalizovanih službi i usluga za podršku ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci. Ne pružaju samo siguran i hitan smještaj gdje žene i njihova djeca mogu potražiti utočište od nasilja, već i dugoročnu podršku kako bi žrtvama omogućili da osnažene započnu novi život u kojem nema nasilja. Broj mjesta u sigurnim ženskim kućama uglavnom se definiše kao broj kreveta, iako se u nekim zemljama računa ukupan broj kreveta za žene i djecu, a u nekim samo prostor za žene. Na osnovu Polaznog izvještaja Istanbulske konvencije, preporučen broj je jedna sigurna kuća na 10.000 stanovnika.