Description

Склониште за жене специјализована је служба која пружа безбедан смештај и подршку женама које су жртве насиља и њиховој деци. Видети такође: жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Женска склоништа или уточишта су, заједно са националним СОС телефонима, једне од најважнијих специјализованих служби и услуга за подршку женама жртвама насиља и њиховој деци. Не пружају само сигуран и хитан смештај где жене и њихова деца могу потражити уточиште од насиља, већ и дугорочну подршку како би жртвама омогућили да оснажене започну нов живот у коме нема насиља. Број места у сигурним женским кућама углавном се дефинише као број кревета, иако се у неким земљама рачуна укупан број кревета за жене и децу, а у неким само простор за жене. На основу Полазног извештаја Истанбулске конвенције, препоручен број је једна сигурна кућа на 10.000 становника.