Description

specialiseret tilbud til kvinder, der tilbyder sikker indkvartering og støtte til kvinder, der er ofre for vold, og deres børn

Additional notes and information

Kvindekrisecentre eller krisecentre er sammen med det nationale støttesystem nogle af de mest grundlæggende og specialiserede tilbud til kvindelige voldsofre og deres børn. De sørger ikke kun for sikker indkvartering, hvor kvinder med deres børn kan søge tilflugt fra vold, men også langsigtet støtte, der gør det muligt for ofrene at genopbygge et voldsfrit og selvstændigt liv. Antallet af pladser på kvindekrisecentrene defineres for det meste som antal sengepladser, selv om det i nogle lande, hvor sovesale er udstyret med et fast antal eller en fast procentdel af senge til kvinder og børn, kun er senge, som tildeles kvinder, der tæller. Den forklarende rapport til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) indeholder anbefalinger om, at staterne skal stille mindst én plads til rådighed for hver 10 000 indbyggere (til indkvartering af en kvinde og hendes barn/børn).