Description

seirbhís speisialaithe do mhná, lena gcuirtear ar fáil cóiríocht agus tacaíocht shábháilte d’íospartaigh mná an fhoréigin agus dá leanaí

Additional notes and information

Tá dídean nó tearmainn na mban, chomh maith le beolínte náisiúnta na mban, ar na seirbhísí tacaíochta speisialaithe is tábhachtaí d’íospartaigh mná an fhoréigin agus dá leanaí. Ní hamháin go gcuireann siad ar fáil cóiríocht shábháilte agus cóiríocht éigeandála inar féidir le mná agus lena leanaí tearmann a fháil ón bhforéigean, ach cuireann siad ar fáil freisin tacaíocht fhadtéarmach chun go bhféadfaidh íospartaigh saol cumhachtaithe atá saor ó fhoréigean a thógáil arís. Den chuid is mó sainmhínítear an líon áiteanna dídine atá i ndídean na mban mar líon na leapacha dídine, cé nach ndéantar i roinnt tíortha, mar a bhfuil líon nó céatadán sonrach leapacha ann le haghaidh ban agus leanaí i spásanna dídine, ní dhéantar ach na leapacha a leithdháiltear do mhná a chomhaireamh. Tá moltaí i dTuarascáil Mhínitheach ó Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa ar Fhoréigean in aghaidh Ban agus Foréigean Baile a Chosc agus a Chomhrac (Coinbhinsiún Iostanbúl) lena luaitear gur cheart do stáit dídean ban a chur ar fáil de réir gach 10 000 áitritheoir (le cóiríocht a thabhairt don bhean agus dá leanaí).