Description

Склониште за жене специјализована је служба која пружа безбједан смјештај и подршку женама које су жртве насиља и њиховој дјеци. Женска склоништа или уточишта су, заједно са државним СОС телефонима, једне од најважнијих специјализованих служби и услуга за подршку женама жртвама насиља и њиховој дјеци. Не пружају само сигуран и хитан смјештај гдје жене и њихова дјеца могу потражити уточиште од насиља, већ и дугорочну подршку како би жртвама омогућили да оснажене започну нов живот у коме нема насиља.

Additional notes and information

Број мјеста у сигурним женским кућама углавном се дефинише као број кревета, иако се у неким земљама рачуна укупан број кревета за жене и дјецу, а у неким само простор за жене. На основу Полазног извјештаја Истанбулске конвенције, препоручен број је једна сигурна кућа на 10.000 становника.