Description

sievietēm paredzēts īpašs pakalpojums, kas sniedz drošu apmešanās vietu un atbalstu sievietēm, kuras cietušas no vardarbības, un viņu bērniem

Additional notes and information

Sieviešu patversmes jeb patvērumi kopā ar valsts palīdzības tālruņiem sievietēm ir daži no būtiskākajiem specializētajiem atbalsta pakalpojumiem sievietēm, kas ir vardarbības upures, un viņu bērniem. Tās sniedz ne tikai drošu un ārkārtas dzīvesvietu, kur sievietes un viņu bērni var meklēt patvērumu no vardarbības, bet arī ilgtermiņa atbalstu, lai veicinātu upuru spēju atjaunot iespējotas dzīves bez vardarbības. Patversmju vietu skaitu sieviešu patversmēs galvenokārt nosaka kā patversmes gultasvietu skaitu, lai gan dažās valstīs, kur patvēruma vietas ietver noteiktu skaitu vai procentuālo daļu gultasvietu sievietēm un bērniem, skaita tikai sievietēm paredzētās gultasvietas. Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijas) paskaidrojuma ziņojumā ietverti ieteikumi, ka valstīm būtu jānodrošina vismaz viena sieviešu patversmes vieta uz katriem 10 000 iedzīvotājiem (lai izmitinātu sievietes un viņu bērnus).