Description

zvláštní služba pro ženy, v rámci které je zajištěno bezpečné ubytování a podpora ženám, jež se staly obětí násilí, a jejich dětem

Additional notes and information

Azylové domy nebo útočiště pro ženy patří společně s celostátními linkami pomoci pro ženy k nejdůležitějším zvláštním službám podpory pro ženy, které se staly obětí násilí, a pro jejich děti. Poskytují nejen bezpečné nouzové ubytování, kam se ženy mohou se svými dětmi uchýlit před násilím, ale také dlouhodobou podporu, která obětem umožňuje znovu si vybudovat samostatný život bez násilí. Počet míst v azylových domech pro ženy je většinou dán počtem azylových lůžek, ale v některých zemích, kde je v celkovém počtu míst zahrnut určitý podíl lůžek pro ženy s dětmi, se počítají pouze lůžka určená pro ženy. Důvodová zpráva k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva) obsahuje doporučení, aby státy poskytovaly alespoň jedno místo v azylovém domě pro ženy na každých 10 000 obyvatel (pro ubytování ženy společně s jejími dětmi).