Description

Naine, kes vastab pagulaste kaitset käsitlevates rahvusvahelistes ja regionaalsetes õigusaktides (ÜRO pagulaste ülemvoliniku mandaadi alusel) ja/või riiklikes õigusaktides sätestatud kriteeriumidele

Additional notes and information

Kuigi pagulasi käsitlevad rahvusvahelised ja regionaalsed, sh Euroopa Liidu õigusaktid ei hõlma viidet soole kui võimalikule tagakiusamispõhjusele, on siiski laialt aktsepteeritud, et see võib mõjutada või dikteerida tagakiusamist või kannatusi ja sellise kohtlemise põhjuseid. ELi määratlus rahvusvahelise kaitse saaja (st täiendava kaitse saaja) kohta katab sooga seotud kaebusi, kui seda õigesti tõlgendada. Naistevastane vägivald on üks peamisi tagakiusamisvorme, mille eest naised pagevad. Selline vägivald võib tähendada järgmiseid ohtusid: naiste suguelundite moonutamine, sund- või varajane abielu, vägivallaga ähvardamine ja nn aukuriteod, naistega kaubitsemine, vägistamine ja teised seksuaalvägivalla vormid, raske koduvägivald, surmanuhtluse või muu kehalise karistuse kehtestamine, sunniviisiline steriliseerimine, poliitiline või religioosne tagakiusamine feministlike või muude vaadete eest ning soonormide eiramise eest. Kui naistele pagulasseisundit määrates ei arvestata naiste erilist olukorda ja vajadusi, võib see takistada nende taotluste kõikehõlmavat analüüsi.