Description

jebkura sieviete, kura atbilst piemērojamās bēgļa definīcijas atbilstības kritērijiem, kā paredzēts starptautiskos vai reģionālos bēgļu instrumentos saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos pilnvarām un/vai valstu tiesību aktos

Additional notes and information

Lai gan starptautiskajos un reģionālajos tiesību aktos par bēgļiem, tostarp Eiropas Savienības tiesību aktos par bēgļiem, “dzimte” nav skaidri minēta kā vajāšanas iemesls, ir plaši pieņemts, ka tā var ietekmēt vai noteikt vajāšanas vai nodarītā kaitējuma veidu un šādas attieksmes iemeslus. Tāpēc ES definīcija par personām, kurām atzīta nepieciešamība pēc starptautiskās aizsardzības (lai gan nevis kā bēgļiem, bet kā alternatīvās sadarbības saņēmējiem), aptver dzimumsaistītas tiesības, ja pareizi interpretēta. Vardarbība pret sievietēm ir viena no lielākajām vajāšanas formām, ar ko sievietes saskaras bēgļu statusā un patvērumā. Šāda vardarbība var ietvert draudus par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu/agrīnu laulību, vardarbības un/vai goda aizstāvēšanas noziegumu draudus, sieviešu tirdzniecību, izvarošanu un citus seksuāla uzbrukuma veidus, vardarbības mājsaimniecībā smagas formas, diskriminējošās tiesu sistēmās pastāvoša nāves soda vai citu fizisku sodu uzspiešana, piespiedu sterilizācija, politiska vai reliģiska vajāšana par feministiskiem vai citiem uzskatiem un vajāšana, kas ir sekas nespējai atbilst dzimumiem noteiktajām sociālajām normām un morālēm. Tāpēc patvēruma procedūras, kurās neņem vērā sieviešu īpašo situāciju vai vajadzības, var kavēt viņu prasību visaptverošu noteikšanu.