Description

Nainen, joka täyttää sovellettavan pakolaismääritelmän kriteerit sellaisina kuin niistä on säädetty kansainvälisissä tai alueellisissa pakolaissäännöksissä YK:n pakolaisvaltuutetun toimeksiannon nojalla tai kansallisessa lainsäädännössä

Additional notes and information

Vaikka kansainvälisessä ja alueellisessa pakolaislainsäädännössä, mukaan lukien Euroopan unionin pakolaislainsäädäntö, ei yksiselitteisesti viitata "sukupuoleen" vainon syynä, on yleisesti hyväksyttyä, että se voi vaikuttaa kärsityn vainon tai haitan tyyppiin ja tällaisen kohtelun syihin tai sanella ne. EU:n määritelmä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevista henkilöistä (vaikka ei pakolaisina mutta "toissijaista suojelua" saavina) kattaa siksi asianmukaisesti tulkittuna sukupuoleen perustuvat vaatimukset. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi tärkeimmistä naisten pakolaisaseman ja turvapaikan puitteissa kokemista vainon muodoista. Tällainen väkivalta voi sisältää uhkauksia naisten sukuelinten silpomisesta, pakko-/varhaisavioliitosta, väkivallalla ja/tai niin sanotuilla kunniamurhilla uhkailua, naisten ihmiskauppaa, raiskauksia ja muita seksuaalisen hyökkäyksen muotoja, perheväkivallan vakavia muotoja, kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa tai muita syrjivässä oikeusjärjestelmässä esiintyviä fyysisiä rangaistuksia, pakkosterilointia, poliittista tai uskonnollista vainoa feminististen tai muiden mielipiteiden vuoksi, ja sukupuolikohtaisten sosiaalisten normien ja tapojen noudattamatta jättämisestä seuraavaa vainoa. Siksi turvapaikkamenettelyt, joissa ei oteta huomioon naisten erityistilanteita tai -tarpeita, voivat haitata vakavasti heidän tarpeidensa kokonaisvaltaista määrittämistä.