Description

kwalunkwe mara li tossodisfa l-kriterji tal-eliġibbiltà skont id-definizzjoni applikabbli ta’ rifuġjat, kif previst fl-istrumenti internazzjonali jew reġjonali tar-rifuġjati, taħt il-mandat tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati, u/jew fil-leġiżlazzjoni nazzjonali

Additional notes and information

Għalkemm il-liġi internazzjoni u reġjonali dwar ir-refuġjati, inkluża l-liġi dwar ir-refuġjati tal-Unjoni Ewropea, ma tirreferix b’mod espliċitu għal ‘ġeneru’ bħala bażi għal persekuzzjoni, huwa aċċettat b’mod mifrux li dan jista’ jinfluwenza, jew jiddetta, it-tip ta’ persekuzzjoni jew ħsara li ssofri persuna u r-raġunijiet għal dan it-trattament. Id-definizzjoni tal-UE ta’ persuni rikonoxxuti li huma fil-bżonn ta’ protezzjoni internazzjonali (għalkemm mhux bħala refuġjati iżda bħala benefiċjarji tal-‘protezzjoni sussidjarja’), jekk interpretata kif suppost, għalhekk tkopri talbiet relatati mal-ġeneru. Il-vjolenza kontra n-nisa hi waħda mill-forom ewlenin tal-persekuzzjoni esperjenzati min-nisa fil-kuntest tal-istatus ta’ refuġjat u l-asil. Vjolenza bħal din tista’ tinkludi t-theddida ta’ mutilazzjoni ġenitali femminili, żwieġ sfurzat/bikri, theddida ta’ vjolenza u/jew l-hekk imsejħa reati tal-unur, it-traffikar tan-nisa, stupru u forom oħra ta’ attakk sesswali, forom serji ta’ vjolenza domestika, l-impożizzjoni tal-piena kapitali jew pieni fiżiċi oħra li jeżistu f’sistemi tal-ġustizzja diskriminatorji, sterilizzazzjoni sfurzata, persekuzzjoni politika jew reliġjuża minħabba fehmiet feministi jew fehmiet oħra, u l-konsegwenzi persekutorji tan-nuqqas ta’ konformità ma’ normi soċjali u użanzi preskritti mill-ġeneru. Għalhekk, proċeduri tal-asil li ma jikkunsidrawx is-sitwazzjoni speċjali jew il-ħtiġijiet tan-nisa jistgħu jimpedixxu determinazzjoni komprensiva tat-talbiet tagħhom.