Description

pravice, ki pripadajo neposredno posamezniku (v nasprotju z izvedenimi pravicami)