Description

Otseselt igale inimesele kuuluvad õigused (vastupidiselt tuletatud õigustele)