Description

prava koja pripadaju izravno pojedincu (za razliku od izvedenih prava)