Description

práva, ktoré prináležia priamo jednotlivcovi (v porovnaní s odvodenými právami)